Braukšana ar auto, orientēšanās pēc kartes, fotografēšanās un ekspresekskursija pa interesantām un neparastām Latvijas vietām - tā ir AutoFotoOrientēšanās.

Autofotoorientēšanās ir orientēšanās prasmju un kartes „lasīšanas” apgūšana, fotografēšanās, skriešana un iešana, meklēšana, smiešanās un izmisums, gandarījuma sajūta par paveikto un labi pavadītu dienu kopā ar draugiem, ģimeni, kolēģiem un pārējiem dalībniekiem. Tā ir arī kolosāla veselīga adrenalīna deva visas dienas garumā.

Autofotoorientēšanās nav ātruma sacensības. Tā ir komandas stratēģijas spēle, kurā katrs komandas dalībnieks var izpaust savas prasmes, spējas un atjautību. Tas viss, protams, kopā ar orientēšanos kartē un dabā.

Jā, un šī spēle parāda arī visneiedomajamākās vietas Latvijā – interesantus tūrisma apskates objektus, vietas dabā un pilsētās, par kuru eksistenci daudzi pat nenojauš. Piedalīšanās autofotoorientēšanās braucienos ir arī lielisks veids kā papildināt savu iecienītāko atpūtas un apskates vietu sarakstu, kuras droši var ieteikt arī citiem.

Pamatuzdevums

6- 8 stundu laikā (atkarībā no gadalaika) komandām ir jāatrod kartē atzīmētie kontrolpunkti un tur jānofotografējas pie kāda konkrēta objekta. Par katru atrasto kontrolpunktu komanda saņemt noteiktu punktu skaitu. Uzvar tas, kurš ir savācis vislielāko punktu skaitu (summā). Ja savākto punktu summa vairākām ekipāžām ir vienāda, tad pirmo vietu iegūst ekipāža, kura ir veikusi visīsāko maršrutu.

Protams, lai būtu sarežģītāk, daži punkti netiek atzīmēti uz kartes, un lai tos atrastu, jāizpilda kādu loģisku uzdevumu. Sacensību gaitā dalībniekiem tiek uzdoti arī dažādi papilduzdevumi - krustvārdu mīkla, leģendas brauciens, veiklības vai atjautības uzdevums, par kuriem piešķir papildus punktus.

Atkarībā no punkta atrašanas sarežģītības pakāpes katram kontrolpunktam tiek piešķirta sava vērtība. Pavisam mēdz būt 50-70 punkti, kas izkaisīti pa visu organizatoru uzdoto reģionu.

Dalībniekiem tiek dota iespēja apmeklēt daudzus kultūrvēsturiskus objektus, kā arī citas interesantas un apskates vērtas vietas. GPS iekārtas pasākuma laikā izmantot nav atļauts.

Kas nepieciešams?

Lai piedalītos sacensībās, nepieciešams: jebkāds satiksmei atļauts vieglais pasažieru automobilis ar OCTA un TA, vismaz divi cilvēki komandā (var arī vairāk - cik pieļauj CSN), digitālais fotoaparāts ar tukšu atmiņas karti vai/un viedtālrunis (ar iespēju saņemt un nosūtīt WhatsApp ziņas), Jāņa Sētas noteiktā reģiona karte, jo organizatoru izsniegtā ir ļoti smalka un bez definēta mēroga, cirkulis un  transportieris (slēptā punkta aprēķināšanai), ceļošanai derīgas pases (ja sacensības notiek arī kaimiņu republikās) un labs noskaņojums.

Norise

Norises dienā noteiktajā laika intervālā un vietā dalībnieki ierodas, reģistrējas un saņem visu nepieciešamo dokumentāciju - papīra karti ar atzīmētajiem punktiem, fotogrāfijas, uzdevumu aprakstu, kurā viss izstāstīts - kas un kā jādara, dalībnieka numuru. Pirms sava starta dalībnieki vai uzdot visus neskaidros jautājumus. 

Apmēram tā izskatās gabaliņš no orientēšanās kartes, kas tiek izsniegta katrai ekipāžai minūti pirms starta:
Savukārt konkrētās vietas [kontrolpunkti], kas jāatrod, ir safotografētas un arī tiek izsniegtas pirms starta. Apmēram tā izskatās (gabaliņš) fotogrāfiju lapa, ar vietām, kas jāatrod un kur jānofotografējas.Dažas uz fotogrāfijām redzamās vietas nav atzīmētas kartē, bet tās var atšifrēt - piemēram
ceļazīmes << VĒRENE 12 un VECBEBRI 6 >> nav atzīmētas kartē, bet apskatoties uz kartes, saprotot mērogu, var izskaitļot, kur šāds krustojums atrodas. Tur arī jāfotografējas.

Finiša vieta nav noteikta. Komandas finišē (iesūta finiša bildes) jebkurā brīvi izvēlētā vietā pēc kontrollaika beigām. Par katru kavēto minūti uz finišu komandai tiek "atņemti" 60 punkti.

Rezultāti tiek paziņoti trīs dienas pēc sacensībām. Uzvarētāju apbalvošana - nākamā "Lielā Orientēšanās Brauciena" dalībnieku sapulcē pirms starta vai ātrāk (pēc vienošanās ar uzvarētājiem).

Iesācējiem un tiem, kuriem 6 vai 8 stundu sacensības šķiet pārāk garas, tiek rīkoti autofotoorientēšanās 4 stundu mazie un nakts autofotoorientēšanās braucieni. Parasti šo braucienu starta un finiša vietas nav noteiktas. Komandas brīvi izvēlas savu starta un finiša vietu brauciena reģionā. Visi materiāli tiek nosūtīti komandām ar WhatsApp palīdzību starta brīdī.

 

Mūsu partneri:

Visi dokumenti un fotogrāfijas, kas publicētas www.autofotoorientesanas.lv / www.brauciens.lv ir SIA "DigitalZoo" īpašums, ja vien nav norādīts cits autors, to pārpublicēšana, modificēšana un izmantošana citur ir aizliegta.